‘All Colours White’, 2016 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) ‘All Colours White’, 2016 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer)