‘Compression Loss (Vase)’, 2017 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) ‘Compression Loss (Xipe)’ | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) ‘Compression Loss (Xipe)’ | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) ‘Compression Loss (Venus)’ | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) ‘Compression Loss (Venus)’, 2017 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) ‘Compression Loss (Venus)’, 2017 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) ‘Compression Loss (Venus)’ (Detail), 2017 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) ‘Compression Loss (Thoth)', 2017 | Troika (Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel) ‘Compression Loss (Thoth)', 2017 | Troika (Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel) ‘Compression Loss (Hebe)’, 2017 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) ‘Compression Loss (Hebe)’, 2017 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer)